پیام فرستادن
Y&X Beijing Technology Co., Ltd.
شرکت
محصولات
معرف های شناور
معرفهای شناور Froth
جمع کننده های معرف شناور
شناور سازی Xanthate
جمع کننده دیتیوفسفات
ایزوپروپیل اتیل تیونوکاربامات
متیل ایزوبوتیل کاربینول
مواد شیمیایی لیچینگ طلا
افسردگی شناور
مواد شیمیایی سازگار با محیط زیست
فلوکولانت پلی آکریل آمید
معرف ویژه
معرف های فلوتاسیون مس
مواد شیمیایی فلوتاسیون طلا
مواد شیمیایی سنگ معدن طلا
مواد شیمیایی معدن طلا
عامل فعال کننده